open

Grejna rešenja Noirot

Istorijski i tehnološki lider svetskog električnog grejanja

Neverovatno poboljšana energetska efikasnost stanovanja i unapređenje toplotnog komfora, uz maksimalno ograničenu emisiju staklenih gasova.
Noirot reklama

Električni radijatori, konvektori, isijavajući paneli i TA peći Korišćenje više stotina vlastitih svetski patentiranih i neuporedivih naprednih tehnologija čini Noirot proizvode apsolutno eksluzivnim, i bez konkurencije na čitavom svetskom tržištu.

Tehnologije Noirot

Radijatori sa radijacionim i inercionim delovanjem imaju element dobijen integracijom bloka od livenog gvožđa i čelika, što je takođe patentirano od strane Noirota, koji jedini na svetu koristi navedenu tehnologiju. Ostali proizvođači koriste nedovoljnu količinu livenog gvožđa te, kao što je navedeno, NEMAJU TEHNOLOGIJU stvaranja integrisanog elementa. Njihov sistem ne donosi ništa vezano za komfor i ekonomičnost već samo poskupljuje proizvod te ga čini težim.

EKO potrošnja

Radijatori, isijavajući paneli i konvektori, jedinstvena ponuda 4 uređaja sa zajedničkim ciljem: ostvariti uštedu energije ! Sa EKO potrošnja® uređajima ne morate da birate između komfora i uštede, zahvaljujući inovativnim funkcijama: automatska detekcija otvorenog prozora, otkrivanje odsustva, pokazatelj potrošnje, prikaz željene temperature i funkcija C° idealno. EKO potrošnja® je idealno rješenje komfora uz dodatnu uštedu energije.

Detektor odsustva

Uređaji Eko potrošnje® imaju inteligentan detektor odsutnosti. Za ostvarivanje dodatne uštede, i ograničavanje nepotrebne potrošnje te uticaja na nivo komfora, detektor analizira i reaguje na dugotrajne izostanke. Kada uređaj otkrije Vašu dužu odsutnost on postepeno smanjuje temperaturu. Kada se vratite uređaj automatski, i promptno, reaguje te vraće nivo temperature kakav je bio pre detekcije. Za Vašu informaciju: 1°C niža temperatura znači 7 % manju potrošnju na računu za grejanje.

Funkcija "Detekcija otvorenog prozora"

Pri naglom padu sobne temperature ( npr. otvoreni prozor ) uređaj navedeno detektuju te se isključuje, kako ne bi došlo do nepotrebnog rasipanja energije. Jednostavno pritisnite dugme "Detekcija otvorenog prozora" za ponovno aktiviranje rada uređaja, i aktivaciju navedene funkcije. To je garancija stvarne uštede.

Funkcija "°C idealno"

Ako je potrebno, funkcija "°C idealno" Vam omogućava povratak na proizvođačka podešavanja uređaja, koja su definisana kao najbolja za idealan komfor i neverovatnu uštedu energije. Funkcija "°C idealno":

 • definisana temperatura "Komfor": 19°C
 • definisana temperatura "Eko": 15,5°C
Pokazatelj potrošnje

Ovo je novost da se kombinuje komfor i uštede energije. U zavisnosti od Vašim potrebam, za Vaš ukus, uvek znate u kojoj ste zoni ekonomičnosti:

 • LED zeleno: ekonomično
 • LED crveno: manje ekonomično
Uređaji sa Eko potrošnjom®

Plenitude EKO potrošnja, Palatino Eko potrošnja, Aurea EKO potrošnja, Millenium Eko potrošnja.

Celovita nežna toplota CDI®

Nežna toplota je zajednički termin koji se koristi od strane cele profesije za kvalifikovanje radijatora ''tople vode'' (ulje, plin) ili sa napajanjem (tekućina, keramika ili ostalo). Prava Nežna Toplota je Noirot sa Celovitom Nežnom Toplotom CDI®. Patentirana tehnologija, koja je potpuno drugačija od ostalih po dizajnu te načinu rada.

Celovita Nežna Toplota: predstavlja 2 radijatora u jednom!

Ništa suptilnije od pojma komfora... Predstavlja harmoničan balans između različitih izvora toplote: osećaj direktne toplote i trenutnog isijavanja, uz ambijentalnu toplotu koja obavija čitavo telo... Blagostanje, to je kombinacija najboljeg od oba izvora: Celovita Nežna Toplota® !

 1. Prvi nezavisni izvor toplote: prednja isijavajuća ploča sa grejnom površinom. Uvek prioritetna, stvara nezavisno i trenutno osetno isijavanje. Od prve hladnoće do povratka toplog vremena osigurava neophodan i neopisiv konstantni osećaj toplote i prijatnosti.
 2. Drugi nezavisni izvor toplote: grejna jezgra Aktivni liv® ili aluminijum što obezbeđuje sveobuhvatnu toplotu i stvarajući izuzetan i neuporediv osećaj začaurene mekoće.
 3. Regulacija: mozak digitalne senzorne inteligencije. Obavlja suptilnu ravnotežu ova dva komplementarna i nezavisna izvora toplote, koji stvaraju Celovitu Nežnu Toplotu®, i obezbeđuje savršen komfor i uštede energije.
 4. Prednji vazdušni izlaz: on usmerava toplotu iz Aktivnog liva, harmonično, i prema sredini prostorije za postizanje savršenog komfora i takođe... Za čiste zidove.

Od prvih pojava hladnoće, već tokom jeseni, prednja isijavajuća ploča obezbeđuje blagostanje u prostoriji.

Pojavom prvog hladnog talasa, Aktivni liv® automatski obezbeđuje dodatnu toplotu. U srcu zime, prednja isijavajuća ploča i Aktivni liv® kombinuju svoja dejstva da održavaju nežnu toplotu u prostoriji (za PLENITUDE, grejni element od aluminijumskog monobloka). Pre dolaska sunčanih dana, prednja isijavajuća ploča samostalno pruža dovoljno toplote, u skladu sa potrebom

Uređaji sa Celovitom Nežnom Toplotom®

Calidou Plus, Actifonte Plus, Verplus, Athenea Plenitude

Tehnologija bez "tečnosti" za neposredan porast temperature

Naši radijatori za grejanje i sušenje imaju nezavisne grejne elemente, u svakom sklopu prečkica, i površine izmenjivača toplote u specijalnoj leguri aluminijuma, šta omogućava veoma brz porast temperature celog uređaja. Nasuprot ovoga, uređajima sa protokom tečnosti potrebno je mnogo vremena za zagrevanje same tečnosti, pre nego što počne da cirkuliše i distribuiše toplotu celim radijatorom.

Rezultati laboratorijskih ispitivanja, vidljivi infracrvenom kamerom

Važi za sledeće uređaje:

Mono-bain, Cali-bain, Ovalu-bain, Top-bain

Nakon 5 minuta rada

Uređaj "Bez tečnosti" već korektno greje, dok su uređaji sa tečnosti još uvek hladni

Nakon 15 minuta rada

Uređaj "Bez tečnosti" postigao je potpunu radnu temperaturu, dok uređaji sa tečnosti još nisu niti topli

Nakon 55 minuta rada

Uređaji sa tečnosti napokon postižu grejnu temperaturu

Dinamična akumulacija

Uređaji koji imaju u sebi akumulacioni blok izgrađen od vatrostalne opeke visoke gustine, proivodeći toplotu iz električne energije po nižoj ceni (jeftinija noćna tarifa). Mogućnost punjenja 8 sati, izvedba i iznimna kvaliteta izolacije omogućava dobijanje najboljeg koeficijenta akumulirane toplote.

Akumulacija toplote po nižoj ceni električne energije

Oslobađa toplotu samo kada je to stvarno potrebno. Navedeno se daje protokom vazduha iz unutrašnjosti akumulacionog bloka. Sa jednom ili sa više tangencijalnih turbina, upravljanih pomoću ambijentalnog termostata, daju se potrebna toplota za održavanje komfora.

Prijatan komfor: njegova koncepcija kombinuje 1 uređaju sa 3 principa - isijavanje , akumulacija i ventilacija toplote – obezbeđuje se homogena toplota od poda do plafona, uravnoteženo i u pravo vreme, za stalnu toplotu.

Svakodnevan kvalitet: izvedba akumulatora koji kombinuje pouzdanost, dugotrajnost i jednostavnost korišćenja, za bezbrižnu svakodnevnu upotrebu.

Moduli spremni za korišćenje : Integral, Satellite i Tronic moduli se isporučuju u posebnom pakovanju. Sadrže prednju upravljačku ploču, metalna vratanca te jednostavne i nedvosmislena uputstva.

4 regulacije na izbor; Kako bi se prilagodili karakteristikama akumulatora instalacija modula se vrši pomoću klik sistema, bez žica u upravljačkoj kutiji. 3 modela, 3 debljine, čak i od 17 cm.

Važi za sledeći uređaj:

Dynatherm

Aktivni liv - najbolji materijali za električno grejanje

Dizajn Aktivnog liva® je izuzetan, predstavlja savršen balans između akumulacije, kondukcije, sposobnosti prirodnog isijavanja, izvrsne distribucije toplote i savršene homogenosti temperature.

Specifičan Aktivni liv® za svaki radijator

Know-how Noirot takođe predstavlja i razumevanje odgovarajuće tehnologije. Zaista, svaki naš radijatori ima specijalno dizajniran liv (oblik, težina...), koji pruža samoakumulaciju i redifuziju toplote. Samo patentirani Aktivni liv® poseduje termodinamičke karakteristike da obezbedi savršen komfor.

Tehnološki proces jedinstven u svetu

Noirot je za Vas izumeo komfor "Aktivni liv inercione dinamike". Patentirani tehnološki proces proizvodnje dešava se pravom fuzijom između materijala (livena legura i duša grejanja). Gvožđe, silicijum i drugi retki metali pametno su kombinovani kako bi pružali uzvišeni komfor. Proizvedeno u našim fabrikama u Francuskoj, Aktivni liv® garantuje zaista izuzetne performanse i komfor bez premca.

Neuporedivo blagostanje

Neuporedivo bolje od uređaja sa tečnosti, Aktivni liv® ima izuzetne kvalitete: neverovatno brz porast temperature i kontrolisanu inerciju koja balansira prijatnu atmosferu bez ugrožavanja ambijentalnog vazduha. Projektovani su da rade iz srca radijatora, sa upravljanjem pomoću elektronske kontrole poslednje generacije koja, bez obzira na uslove, stalno održava istu temperaturu u sobi.

Važi za sledeće uređaje:

Calidou plus, Actifonte plus, Bellagio.

Bi spoj

Tehnologija Bi-spoja namenjena je za kolektivno stanovanje i karakteriše je povezivanje, u okviru istog uređaja, 2 različita napajanja za 2 kruga grejanja.

Prvi krug koristi se za povezivanje kolektivnog stanovanja, i pruža osnovnu temperaturu u svim stanovima. Drugi krug napajanja koristi se za spajanje na individualni brojač, za svaki stan, i obezbeđuje održavanje željenog nivoa komfora, od strane korisnika.

Važi za sledeći uređaj:

Bi-spoj

Različiti grejni elementi

Noirot u potpunosti dizajnira, razvija i proizvodi sve grejne elementa za svoje uređaje, prema sopstvenim metodama i procesima, šta je sve patenirano na svetskom nivou. Želja za kontrolisanjem sredstava proizvodnje predstavlja, pre svega, konstantnu posvećenost kvalitetu i osiguranje isporuke najinovativnijih i najpouzdanijih proizvoda. Dakle, grejni elementi naših proizvoda zadovoljavaju najstrože svetske standarde kvaliteta.

 • Aktivni liv® za inercionu dinamiku

  Aktivni liv® za inercionu dinamiku

  Grejni element je Aktivni liv®, koji predstavlja kombinaciju integrisanog grejača od livenog čelika u srcu legure. Ovaj skladan spoj daje ovom livu savršen balans između brzine i inercije, što ga čini aktivnim i omogućava savršeno kontrolisanu diguziju. Ova savršena prisnost omogućava Aktivnom livu® veoma nježno isijavanje ujednačene toplote.
 • Površinski grejač® za stalnu toplotnu tačku

  Površinski grejač® za stalnu toplotnu tačku

  Površinski grejač® zauzima celu prednju površinu uređaja, što omogućava dobijanje konstantne i ravnomerno raspoređene temperature.
 • Isijavajući predajnik RS silence®

  Isijavajući predajnik RS silence®

  To je RS® tip koji se zasniva na istom principu kao konvektor (monoblok aluminijumske legure monometala). Geometrija prednje ploče, sa ojačanim rebrastim grejačem, pojačava emisiju i ograničava kretanje vazduha u korist isijavanja. Primenjuje se specifična površinska obrada 2 različita lica, za upravljanje i optimizaciju isijavanja prema napred.
 • Grejač RS silence®

  Grejač RS silence®

  Grejač je tipa RX®. To je veoma jaka i debela aluminijumska legura koja sadrži silicijum, titan i mangan, za brzi porast temperature i bolju razmenu između grejnog elementa i vazduha koji se greje. Na kraju, to je monoblok koji omogućava savršenu nečujnost.

Neuporedive prednosti

10 godina
Garancija na sve Noirot
proizvode je 10 godina

Za sve vrste radijatora NOIROT važi garantni rok od 10 godina na celokupan proizvod, kao i doživotna garancija na nečujan rad.

Provereni u hladnoj okolini, francuski radijatori NOIROT osiguravaju pouzdan izvor centralnog grejanja prostorija. Ako za zagrevanje prostorija koristite centralno grejanje na gas ili lož ulje, a želite zagrevati samo spavaću sobu, dnevnu prostoriju ili možda dečju sobu, onda je izbor francuskih radijatora NOIROT brzo i cenovno izuzetno povoljno rešenje. Francuske radijatore NOIROT možete uspešno koristiti i za grejanje u vikendicama, zastakljenim zimskim baštama, radionicama i slično. Noirot radijatori se prodaju sa termostatskim kontrolama, i sa svim potrebnim delovima za montažu i trenutno puštanje u rad.

termometar

Komfor
Zahvaljujući izuzetno preciznom elektronskom termostatu (0,1 °C pri 20 °C), niskotemperaturnom grejaču i sasvim nečujnom radu grejanje radijatorima NOIROT izuzetno je komforno i ekonomično. Elektronski termostat osigurava konstantnu temperaturu prostorije bez neželjenih odstupanja temperature ili pregrevanja prostorije, što znači da ove radijatore nesmetano i bez brige mogu koristiti svi oni koji imaju astmatske ili alergijske poteškoće. Veliku prednost radijatora NOIROT predstavlja i ugradnja grejača u kućište.

Toplotna efikasnost
Zahvaljujući izuzetno preciznom elektronskom termostatu (0,1 °C pri 20 °C), niskotemperaturnom grejaču i sasvim nečujnom radu grejanje radijatorima NOIROT izuzetno je komforno i ekonomično. Elektronski termostat osigurava konstantnu temperaturu prostorije bez neželjenih odstupanja temperature ili pregrevanja prostorije, što znači da ove radijatore nesmetano i bez brige mogu koristiti svi oni koji imaju astmatske ili alergijske poteškoće. Veliku prednost radijatora NOIROT predstavlja i ugradnja grejača u kućište.

Sigurnost
Kao što je već navedeno, grejanje radijatorima NOIROT izuzetno je sigurno. Radijatori sadrže više stepeni zaštite:

 • IP24 zaštita omogućuje sigurnu upotrebu u vlažnim prostorijama
 • dvostruka električna zaštita sprečava udar, odnosno prodor električne energije na kućište radijatora
 • radijatori sadrže i sigurnosni termostat protiv pregrevanja koji se aktivira ako se radijator slučajno prekrije odećom ili nečim sličnim, posle uspostavljanja uobičajenoga stanja sigurnosni termostat automatski se resetuje
 • ivice radijatora su zaobljene, zato je pogodan za upotrebu u domaćinstvima odnosno u porodicama s malom decom

Troškovi investicije
Pri poređenju investicije u ekonomično električno grejanje NOIROT radijatorima i klasičnih sistema na gas ili lož ulje, razlika je velika. Investicija u grejanje električnim radijatorima NOIROT manja je i do 5 puta.

Troškovi upotrebe
Pri troškovima samog rada i upotrebe energenata takođe je u prednosti grejanje na električnu energiju, s obzirom na to da cene fosilnih goriva ubuduće neće pasti, zato ni poskupljenje električne energije ne bi uzrokovalo nerentabilnost u grejanju ekonomičnim radijatorima NOIROT. Vrlo su značajni parametri i životni vek te troškovi održavanja sistema. Životni vek naših radijatora duži je od 25 godina, a za to vreme ne iziskuju nikakvo održavanje. Za sve sisteme grejanja na fosilna goriva preporučuju se godišnji pregled sistema (koji može biti i obavezan) i čišćenje dimnjaka. Već samo ti troškovi mogu godišnje opteretiti vaš novčanik za približno 8.000,00 dinara, a treba uvažavati i činjenicu da je životni vek sistema na lož ulje ili plin manji od 20 godina.

Formula: V x ∆T x I

 • V – zapremnina prostorije u m3
 • ∆T – razlika između zadate sobne temperature i najniže spoljne zimske temperature
 • I – stepen izolacije (1 – dobra izolacija, 1,5 - srednja izolacija, 2 - bez izolacije)

Postavljanje
Radijatori se postavljaju brzo i jednostavno, pomoću jednodelnog zidnog nosača koji se nalazi na zadnjoj strani radijatora. Visina ugradnje je 10-15 cm od poda. Svi radijatori NOIROT imaju IP24 zaštitu od vode što znači da se mogu postaviti u sve vlažne prostorije poput kupatila, ostave, podruma i slično. Prilikom postavljanja u kupatilima treba uvažavati minimalnu udaljenost od radijatora do tuša ili kade za kupanje (radijator ne sme biti nadohvat osobi koja je pod tušem ili u kadi). Zahvaljujući dvostrukoj električnoj izolaciji radijatori NOIROT koriste se bez zaštitnog vodiča te su izuzetno sigurni za upotrebu. Većina proizvođača radijatora nalaže minimalni razmak između radijatora i predmeta veći od 10 cm. Zahtevi za postavljanje radijatora drugih proizvođača višestruko su strožiji od zahteva za postavljanje radijatora NOIROT. Udaljenost radijatora od predmeta zavisi od temperature kućišta radijatora. Temperaturu kućišta uslovljava snaga grejača, površina i veličina radijatora. Radijatori NOIROT moraju biti postavljeni na udaljenost od samo 2 – 5 cm, što znači da je radna temperatura kućišta radijatora dok radi puno niža od temperature radijatora drugih proizvođača. Radijatore NOIROT možete bez brige postaviti u dečje sobe i sl. prostorije.

Električno spajanje i instalirana snaga
Većini uređaja nije potrebno uzemljenje, pošto su opremljeni dvostrukom električnom zaštitom. Uređaji se isporučuju sa kablom i utikačem. Preporučujemo po jedan električni krug po jedinici sa osiguračem na centralnoj električnoj ploči, za zaštitu svakog pojedinog kruga. Promer žice - 1 mm2 za uređaje do 1500 W i 1,5 mm2 za uređaje jače od 1500W. Prosečno snaga iznosi 35 W/m3, što važi za prostorije sa dobrom izolacijom (20 cm debela staklena vuna ili ekvivalentna izolacija). Zatim, za srednju i lošu izolaciju snaga treba da bude do 100 W/m3.

Konvektorska tehnologija rada - Obična žarna nit

 • Brzo zagrevanje sa enormnim troškovima, katastrofalnim toplotnim učinkom i nemogućnosti pravilne raspodele toplote
 • Visoka temperatura elementa (oko 450°C) što uzrokuje isušivanje vazduha, sagorevanje čestica prašine kao i prljanje zida te samog radijatora (i rešetke)
 • Katastrofalna sigurnost

Konvektorska tehnologija rada - Čelični grejač sa aluminijumskom difuzijom

 • Sporije zagrevanje
 • Visoka temperatura elementa što uzrokuje isušivanje vazduha, sagorevanje čestica prašine kao i prljanje zida i samog radijatora(konvektor od 1000 W ima prosečnu temperaturu 450 °C )
 • Čelik i aluminijum nemaju isti ekspanziono – kontrakcioni koeficijent, što uzrokuje bučnost elementa i stvara vazdušnu branu između čelika i aluminijuma, te deluje kao izolator, i uzrokuje pregrevanje, povećanu potrošnju, nizak nivo komfora i enormno trošenje komponenata
 • Kratak vek trajanja zbog termičkog šoka, te nemogućnosti održavanja stalne temperature

Konvektorska tehnologija rada - Noirot RX Silence® patentirani element

 • Jednodelni aluminijumski element sa jedinstvenim ekspanziono – kontrakcionim elementom, što rezultira najvišim nivoom komfora, najmanjom potrošnjom i nečujnim radom (doživotna garancija)
 • Specijalna površinska obrada aluminijuma što rezultira boljom razmenom toplote i savršenim radijacionim efektom
 • Vrhunska toplotna provodljivost što rezultira nižom temperaturom grejnog elementa (konvektor od 1000 W ima temperaturu grejača 350 °C što znači da nema isušivanja vazduha, sagorevanja čestica prašine i prljanja radijatora i zida)
 • Dugovečnost elementa i svih komponenata zahvaljujući stalnoj temperaturi (nema termičkog šoka)

Radijaciona tehnologija rada - Emajlirana čelična ploča

 • Jednoliki radijacioni efekat prema napred i nazad
 • Bučnost pri grejanju
 • Površinska temperatura ploče veća od 200°C, što je definitivno previsoko za radijaciono delovanje
 • Kratak vek trajanja

Radijaciona tehnologija rada - Noirot aluminijumska ploča®

 • Radijacioni efekat je najvećim delom usmeren prema napred, zahvaljujući posebnoj površinskoj obradi i samom oblikovanju aluminijumske ploče (jednostrano povećana površina, uz pomoć posebnih aluminijumskih profila, i bolji toplotni uticaj zahvaljujući posebnom premazu)
 • Sirovi svetli aluminijum sa zadnje strane što povećava učinak prema napred i pruža veliku uštedu, te poseban komfor (nema nepotrebnog grejanja zida što izaziva prljanje ali i gubitak toplote)
 • Prosečna temperatura ploče oko 180°C što poboljšava radijacioni efekat
 • Nečujan rad
 • Dugovečnost

Noirot - grejna rešenja za komfor i uštedu energije

Noirot dizajnira i proizvodi najinovativnije uređaje za grejanje stanova, kuća, stambenih zgrada, poslovnih i industrijskih prostora.

O proizvođaču

Svi radijatori Noirot proizvedeni su u Francuskoj na najsavremenijim proizvodnim linijama u skladu sa evropskim standardima. Jedinstvena tehnologija i najkvalitetnije komponente omogućavaju 10-godišnju garanciju na sve Noirot radijatore. Vek trajanje je duži od 25 godina.

 • O proizvođaču Open or Close

  YouTube Noirot preduzeće

  YouTube Noirot proizvodi

  Noirot dizajnira i proizvodi najinovativnije uređaje za grejanje stanova, kuća, stambenih zgrada, poslovnih i industrijskih prostora. Naš prioritet je da Vam ponudimo najbolji i najveći asortiman proizvoda: električni radijatori, kupatilski radijatori, TA peći, termodinamičko grejanje vode... Neverovatno poboljšana energetska efikasnost stanovanja i unapređenje toplotnog komfora, uz maksimalno ograničenu emisiju stakleničkih gasova.

  Noirot

  Noirot je istorijski i tehnološki lider svetskog električnog grejanja. Grupacija Muller odlučila je da zadrži proizvodnju u Francuskoj kako bi se obezbedilo poštovanje strogih proizvodnih propisa, uz stalno slušanje potreba kupaca i unapređenje samih proizvoda. Ukupno 6 fabrika sa najmoćnijim multitehnološkim i multienergetskim svetskih odeljenjima, u službi komercijalne mreže. Dakle, Noirot je jedan od retkih proizvođača koji samostalno i potpuno proizvodi sve svoje uređaje.

  Noirot proizvodi prikazani na ovom sajtu prodaju se samo putem profesionalne prodajne mreže, i to specijalnim kanalima prodaje, što je garancija bezbedne implementacije i puštanja u rad.

 • Područja primene Open or Close

  Radijatori za stanove
  Stanovi – porodični dom u kojem svaka osoba provodi najviše vremena, podiže decu, brine se za kućne ljubimce, uzgaja cveće i čini mnogo toga što predstavlja ceo život. Stvaranje komfora u kući čine i dekorativni elementi. Ali da bi se postigao puni komfor sa mekom i nežnom toplotom potrebni su Noirot radijatori, uz njih sve postaje lakše. Ovi ekskluzivni uređaji služe za brzo i efikasno zagrevanje prostorije, tako da se možete opustiti nakon napornog radnog dana čitajući večernje novine ili razgovarati o najnovijim vestima sa porodicom.

  Radijatori za vikendice
  Vikendica – nije samo ’’tvrđava’’ u koju možete pobeći od gradske vreve, opuštanje u prirodi, uživanje u miru i tišini, već je pokazatelj bogatstva i ugleda. Zato vkendice u 21. veku moraju imati posebne uslove za stvaranje komfora. Dimenzije kuće se uzimaju u obzir prilikom postavljanja temelja, a stil se određuje prilikom izrade projektne dokumentacije. Ali čak i najmodernije i najrespektabilnije kuće imaju potrebu za efikasnim i mekim grejanjem – ovaj zadatak uspešno rešavaju Noirot konvektori. Sa njima možete stvoriti jedinstven sistem grejanja za održavanje najkomfornijeg načina grejanja dnevne sobe, i sa dodatnom ekonomičnosti eko način rada za dodatne sobe.

  Radijatori za dečje sobe
  Dečja soba – specijalan svet gde se Vaše dete upoznaje sa objektima koji ga okružuju, čini prve korake, uče da komuniciraju i napreduju. U ovoj sobi specijalnu pažnju treba posvetiti ne samo rasporedu nameštaja, igračkama, odabiru osvetljavanja ali i stvaranju i zdrave mikroklime. Kako se dete ne bi osećalo neprijatno morate paziti da je u sobi nežna i meka toplota. Idealno rešenje predstavljaju Noirot konvektori, ne samo da daju optimalne toplotne uslove već i pružaju idealnu bezbednost za "male istraživače". Sva deca žele opipati novi uređaj, isprobati njegovu snagu ili ugasiti "rernu" i to najčešće hladnom vodom. U bilo kojoj situaciji uređaj i dalje radi savršeno, rad nije nimalo ugrožen.

  Radijatori za kancelarije
  Kancelarija – ovo je mesto gde većina od nas provodi 5 dana u nedelji, od ranog jutra do kasno navečer. O tome kako se razvija efikasnost, briga i aktivnost zaposlenika, kao celina, dovodi do uspeha poslovnog poduhvata. Zato mikroklima mora da bude savršeno komforna kako za menadžere tako i za klijente. Često u kancelarijama nema dovoljno toplote, što je veoma važno tokom hladnog perioda. Ovaj problem je jednostavno rešiti pomoću konvektora Noirot, oni brzo prostoriju ispunjavaju toplotom stavrajući savršen komfor i prijatan boravak za uspeh.

  Radijatori za škole
  Škola – mesto gde smo svi naučili ponešto, i nekako. Sad ovde dolaze naša deca, unuci i praunuci kako bi stekli nova znanja, komunicirali sa prijateljima i iznenadili nas svojim uspehom. Glavni zadatak odraslih – stvoriti sve potrebne uslove za učenike kako bi se osećali komforno i prijatno. Pre svega to se odnosi na osvetljenje, raspored i vazdušno–toplotni režim u prostoriji. Prozori i flourescenta svetla su u svim školama, organizovati nameštaj nije tako teško, ali stvoriti stvarno komfornu i meku toplotu – nije lak zadatak. U takvoj situaciji može da pomogne samo Noirot konvektor – oni nisu samo efikasni i ekonomični već i naročito otporni na mehaničke uticaje koji neminovno nastaju kad kad god gomila dece prolazi, mašu torbama i koferima. U svim uslovima, ovi konvektori neće izgubiti svoj visok kvalitet nastavljajući da daju toplotu na dobrobit ljudi.

  Radijatori za dečje vrtiće
  Dečji vrtić – to je specijalno mesto gde se nalazi naše ’’živo cveće’’, ’’cvet’’ u svojem punom sjaju. Ovde mala deca uče da jedu i oblače se, a starija deca su spremna za školu, recituju pesme i smešno plešu. U ovoj prostoriji mora da bude što više kućnog okruženja – od poznatih i voljenih meda i do mirisa bake i griza. Kako bi se dete osećalo prijatno u vrtiću potrebno je održavati optimalne termičke uslove bez naglih promena temperature. To se lako postiže konvektorima Noirot, koji nisu samo efikasni u grejanju već su i potpuno bezbedni u radu. Čak niti najpametniji momci ne mogu promeniti način rada takvog uređaja, rastaviti ga komad po komad, ili staviti prst unutra. Sa ovim uređajima, i edukacijom, i mame se mogu opustiti - njihova deca su pod zaštitom toplote.

  Radijatori za bolnice
  Bolnica – mesto koje nije najprijatnije, ali ponekad apsolutno neophodno. I odrasli i deca bolnicu doživljavaju kao hladno mesto sa doktorima u belim mantilima, sterilnim instrumentima u ormarićima, kvarcne lampe u odjeljenima i drugim atributima ’’higijene i sanitarnih uslova’’. Pacijantima se teško odvojiti od kuće pa im treba stvoriti što prijatniju mikroklimu, u kojoj bi se osećali maksimalno komforno. Pažnja osoblja će pomoći pacijentima da se organizuju, prijateljska atmosfera će rasterati tugu i nervozu, a meko i ugodno grejanje delovat će na pozitivan način. Sve što je potrebno – pouzdani i efikasni uređaji za grejanje u vidu Noirot konvektora. Ovaj tih i elegantan konvektor ukrašava enterijer bolnice i stvara toplotu oko srca.

  Radijatori za garažu
  Garaža – mesto gde mnogi vlasnici automobila vole da provedu vikend brinući za svog "gvozdenog konja", menjajući stare gume. I da ikendom prostor ne pati od usamljenosti – ujutro kad trebate brzo upaliti auto akumulator je već zagrejan, a nevečer ga parkirate pravo u garažu. Jasno je da na takvom mestu mora biti komforno kako autu tako i vlasniku. Ukrašavanje garaže veštačkim cvećem i drugim dekorativnim elementima jedva vredi, ali uzmite u obzir brigu za grejanje. U hladnoj garaži ne može da se izbegne vlaga koja negativno utiče na auto i ljude. Ovome može pomoći efikasan izvor toplote, jednostavan za rad, kompaktna instalacija i estetski dizajn. Ovaj kvalitet imaju samo konvektori Noirot – visoke performanse, potpuna nečujnost i apsolutna sigurnost. Sa njima osećaćete se u garaži komforno i bezbedno kao kod ognjišta.

  Radijatori za bazen
  Bazen u vlastitom domu – mesto odmora i zabave za celu familiju, garancija zdravlja i vitalnosti, znak visokog položaja u društvu. Da biste dobili maksimalan užitak iz posedovanja ’’malog delića mora’’ potrebno je da redovito brinete o njemu i poduzmete sve preventivne mere. Bazen zahteva osvetljenje, ventilaciju, klimatizaciju i druge komponente za optimalne klimatske uslove. Nažalost, često se zaboravlja održavanje optimalnih toplotnih uslova koji mogu dovesti do neprijatnog osećaja. Radijatori koji se koriste u domovima i kancelarijama najčešće nisu pogodni za bazene zbog visokog stepena vlažnosti i opasnosti kratkog spoja. U ovom slučaju. Najbolje rešenje predstavljanju konvektori Noirot koji su specijalno dizajnirani za vlažne uslove. Oni su potpuno bezbedni, ekstremno kompaktni i veoma jednostavni za rad. Sa njima će bazen uvek biti idealno zagrejan i sve će biti spremno za Vaš ulazak u "vodu sreće i radosti".

  Radijatori za balkone
  Balkoni - to nije mesto samo gde se puši ili postavljaju police za tegle za kisele krastavce ili cveće. Ovde se događa romantični izlazak i zalazak sunca, ako to dopušta visina plafona. To je mesto gde se ljudi povlače od buke i prepuštaju se sami sebi, da čuju svoje misli u mirnoj atmosferi. Ocde ljudi ćitaju svoja omiljena književna dela, pa čak i mlade mame stavljaju decu sa kolicima kako bi mala deca spavala na otvorenom kako bi postala jaka i zdrava. Dakle, morate stvoriti zdravu mikroklimu u tako malom ali korisnom prostoru sa kranjom ozbiljnošću: odbacivanje starih i nepotrebnih stvari te briga o grejanju. Balkon se često provetrava pa je protok hladnog vazduha neizbežan. Sve ovo treba uzeti u obzir pri odabiru izvora toplote. U ovim uslovima idealni su Noirot radijatori – oni odmah stvaraju mekanu i ugodnu toplotu koja se apsorbuje od strane okolnih objekata.

  Radijatori za kupatilo
  Kupatilo – to je najintimnije mesto u kući gde se odvijaju lični higijenski procesi, okrepa, tuširanje ujutro i navečer. Ostati sam sa sobom, mesto gde se u normalu vraća ne samo telo već i misli. Važna percepcija ljudskih prava nije samo dizajn enterijera već i mikroklima u njemu. Dakle, kupatilo mora da bude toplo i prijatno. Standardni grejači se najćešće ne mogu staviti u kupatilo zbog velikog stepena vlažnosti. Optimalno rešenje predstavljaju konvektori Noirot – visoka kompaktnost i bezbedan rad. Kupatilo postaje atraktivnije, a mekana i nežna toplota stvara harmoniju.

 • Noirot – zagrevanje vikend kuće za manje od sat vremena! Open or Close

  Nauka i tehnologija ne žive na lovorikama. Najnaprednija tehnologija svakodnevno ulazi u sve sfere našeg života. Umesto uobičajenog načina dostupna Vam je najnapredniaj tehnologija kompletno novog grejanja, ekonomično i ekološko rešenje.

  Grejanje seoske kuće – to je jedno od glavnih pitanja koje se postavlja prilikom izgradnje. Rešenje sigurno ne predstavlja kupovina skupih i glomaznih uređaja, i instalacione opreme zbog koje bi se morali uništiti zidovi. Pogotovo dolazi do poskupljenja goriva, a još veći problem predstavlja nedostupnost plina. Sama ugradnja traje i po nekoliko meseci, gubi se puno vremena na kontrolu ali i sama ugradnja je jako skupa. Ali, zašto trošiti toliko novaca i truda?

  Francusko preduzeće Noirot nudi sistema zagrevanja apartmana i seoskih kuća pomoću električnih konvektora (grejači konvekcionog tipa). Ovaj sistem grejanja je pouzdan, siguran, jednostavan za instalaciju i rad, ne zahteva dodatne troškove poslovanja te je ušteda energija veoma velika.

  Ponuda Noirot konvektora može se podeliti u 2 vrste grejanja: uređaji za grejanje individualnih prostora i dodatni modeli za stvaranje glavnog sistema grejanja. U prvi tip uređaja spada Spot model sa elektronskim termostatom. Ovi uređaji su opremljeni sa žicom i utikačem i koriste se kao privremeno grejanje van sezone u gradskim stanovima, i prenosivi radijatori za vikendice. Ovo daje mogućnost da se radijatori prenose iz jedne sobu u drugu.

  Drugi tip radijatora predstavlja mogućnost programiranja radijatora. Jedan programator može da upravlja sa maksimalno 20 konvektora. Za upravljanje sa više konvektora Noirot predlaže centralnu kontrolnu tablu. Veliku prednost predstavlja mogućnost podjele u više zona sa različitim temperaturnim režimima rada. Dakle, moguće je grejati gostinjeks sobe na eko temperaturi kad nitko nije u njima, dok ostatak kuće ostaje na komfornoj temperaturi. Novitet predstavlja kontrolna tabla koja je povezana sa konvektorima, pooću radiofrekvencije (433 MHz). Nije potrebno povezati konvektore na kontrolnu tablu, jednostavno ubacite programsku kasetu u odgovorajući konvektor koji će bežično primati signale. Veliki LCD ekran omogućava Vam kontrolu rada celog sistema grejanja. Opseg primanja signala sa kontrolne table iznosi 80 m.

  Mora se napomenuti da se automatizacijom sistema grejanja štedi energija i vrijeme, te stvara idealan komfor. Programiranjem uređaja i korišćenje programatora omogućava dodatnu uštedu od 40-45%.

  Uz sve navedeno dobivate uređaj prema najmodernijim standardima. Dvostruko izolovano kućište obezbeđuje visoku elektrotehničku klasu (II klasa) i nema potrebe za uzemljenjem. Ugrađen senzor omogućava automatsko isključenje grejnog elementa u slučaju opasnosti od pregrevanja. Normalizacijom temperature konvektor nastavlja sa normalnim radom. Zaštita od prskanja vodom omogućava instalaciju u vlažne prostore (bazen, kupatilo...). pouzdana automatizacija omogućava otpornost na pad napona, i normalan rad u rasponu od 150 do 242 V. Konvektori Noirot predstavljau najsigurnije i najekološkije proizvode na celokupnom svetkom tržištu. Imaju 5 stepena zaštite, ne isušuju vazduh, ne spaljuju kiseonik niti čestice prašine. Zahvaljujući niskoj temperaturu kućišta radijatora (60 °C) mogu se postaviti i na drvene zidove, i ostaviti same sa najmlađim članovima porodice. Pored toga, oni su dugovečni – garancija 10 godina i vek trajanja duži od 25 godina.

  U evropi, sistemi grejanja bazirani na električnim konvektorima predstavljaju najčešći oblik grejanja. Cena svih ostalih goriva jako raste, dok je porast cena električne energije mnogo manji. Ne postoji niti najmanja sumnja da će u bližoj budućnosti grejanje na struju postati sve popularnije. Prednosti ovog načina grejanja su I više nego očiti!

Najčešća pitanja

Noirot nudi najbolja rešenja za novogradnju ili renovacije, uzimajući u obzir sve ove različite zahtjeve. Konvekcija, isijavanje, celovita nežna toplota... Svaka od navedenih tehnologija nudi rešenje za različite potrebe (ne znači da svi delovi staništa trebaju koristiti istu tehnologiju ), nakon čega možete prilagoditi budžet koji želite iskoristiti za investiciju u Vaše grejanje.

 • Kako se definiše pojam komfora u domu? Open or Close

  Toplotni komfor predstavlja kombinacija različitih faktora koji stvaraju osećaj kao da ste kod kuće, bilo gde i u svakom trenutku. Pre svega potrebno je da je Vaš prostor dobro izolovan, da se izbegne gubitak toplote, nelagode i rasipanja energije. Zidovi i prozori ne bi trebali biti hladni tj. loši, pošto se traži homogena i stabilna temperatura u prostoriji. Vlažnost i ventilacija moraju biti zadovoljavajući kako se u prostoriji ne bi pojavio osećaj neugodnog suvog vazduha. Toplotni komfor nije tako jednostavna koncepcija kao što zvuči te različite tehnologije moraju uzeti u obzir sve ove faktore, za postizanje savršenog komfora i uštede energije.

 • Šta je celovita nežna toplota?Open or Close

  Vrhunsko električno grejanje
  Celovita nežna toplota je rešenje za najnaprednije moderno električno grejanje. To su 2 u 1 radijatori koji kombinuju princip isijavanja i inercije, za stvaranje najboljih uslova komfora.

  U principu, ova tehnologija povezuje uvek prioritetnu isijavajuću prednju ploču (emitivna površina) koja isijava preko cele površine radijatora, i grejni element Aktivni liv® (ili aluminijum za Plénitude) iznimno kvalitetnih termofizičkim svojstava, što garantuje savršenu inerciju.

  Princip nežne toplote
  Prednja ploča emituje nežno isijavanje (idealno kada još nije stigla jaka hladnoća), i grejni element od livenog gvožđa (koji radi pojavom ekstremnih hladnoća) koji inercijom osigurava stalnu toplotu i održava stabilnu i homogenu temperaturu u prostoriji. Kombinacijom rada ova dva elementa pruža se celovita nežna toplina, stalan i savršen komfor u prostoriji. Za dodatan komfor i uštedu energije koristi se ultra precizni elektronski "mozak" koji nezavisno upravlja radom sa 2 grejna elementa, kako bi se osigurao savršen komfor uz ono najvažnije, uštedu energije.

  Funkcije za dodatnu uštedu energije
  Sa celovitom nežnom toplotom komfor postaje sinonim za uštedu energije. Većina naših radijatora serijski ili opciono imaju dodatna inteligentna rešenja: možete da podesite željenu temperaturu (temperatura za koju smatrate da najbolje odgovara Vašem nivou komfora) koja će se održavati sve vreme, izbegavajući "toplotne vozove" odgovornih za nepotrebnu potrošnju energije.

  1. Dostupna je funkcija "otvorenog prozora" koja će isključiti rad uređaja kada detektuje abnormalan pad temperature
  2. Dostupna je funkcija "roditeljsko zaključavanja" koja omogućava blokiranje kontrola pritiskom kombinacije tastera, za izbegavanje svakog neželjenog poremećaja ili smetnje
  3. Na nekim modelima imate detektor odsustva koji podešava temperaturu radijatora u zavisnosti od toga da li ste prisutni ili odsutni u prostoriji, što neće uticati na komfor Vašeg doma
  4. Možete da rad svih tipovova uređaja (konvekcija, isijavanje, nežna toplota) povežete sa Memoprog kasetom za programiranje, koja će omogućiti i do 25% dodatne uštede energije (programiranje sa 6 naloga putem pilot žice – radiofrekvencija/pilot žica/primalac i davalac signala)
  5. Kod većine naših radijatora dostupan Vam je indikator potrošnje

 • Šta je isijavanje? Open or Close

  Neizostavno sredstvo za komfor
  Isijavajući paneli povezani sa konvekcionim principom isijavanja pružaju savršen komfor, za razliku od same konvekcije. Princip je uporediv, u osećaju, zadovoljstvu kada na svojoj koži osetite udobno grejanje sunčevim zracima.

  Princip isijavanja
  Zapravo, grejni element RS Silence® neuporedivom isijavajućom emisijom, i svojom velikom površinom, difuziono širi toplotu sa prednje strane. Infracrvene zrake zatim zagrevaju vazduh, samu prostoriju i tela u sobi, pružajući potpuni komfor i blagostanje kao što daje sunce.

  Komfor isijavanja pobjeđuje zajedno sa neupitnim kvalitetom. Pored toga, kako bi se maksimalno smanjio određeni efekat konvekcije, koji i dalje ostaje princip grejanja, Noirot isijavajući paneli opremljeni su sa jedinstvenom ultra preciznom regulacijom koja održava konstantnu temperaturu u prostoriji.

  Glavni kvalitet isijavanja jest sposobnost pružanja komfora, i direktnog te brzo osetnog blagostanja grejanja u čitavoj prostoriji (za razliku o konvekcije koja stvara toplo/hladne izmene vazduha, sa manom raslojavanja temperature između poda i plafona). Isijavajući paneli su očigledan korak ka savršenom komforu. No, da bi se postigao ovaj cilj potrebno je smanjiti nivo konvekcije, u korist niskotemperaturnog isijavanja povezanog sa inercionim efektom čiji su učinci na komfor stvarno savršeni: ovo je onda celovita nežna toplota.

 • Šta je prirodna konvekcija? Open or Close

  Jednostavan princip
  Konvekcija je prva tehnologija razvijena za električno grejanje. Radi na vrlo jednostavnom principu. U sobi postoje hladan i topao vazduh, hladan je teži pa se nalazi nisko dok je topao lakši pa se nalazi gore. Grejni element privlači greje hladan zrak koji se zatim diže prema plafonu, on se zatim hladi i spušta te opet greje. Ovaj princip se naziva prirodna konvekcija.

  Tehnološka istorija električnog grejanja
  Od razvoja prvih modela, 70-tih godina, naša istraživanja značajno su promenila i evoluirala naš konvektor. Iako princip rada ostaje isti, komponente čine razliku. Danas, konvektori obezbeđuju veći komfor smanjenjem stratifikacije temparaturnih slojeva u sobi. Moderno električno grijanje, prava evolucija.

   

  Takav razvoj je postao moguć zahvaljujući poboljšanju napravljenom za regulacija, čija preciznost omogućava održavanje stalne temperature, i toplotne vozove zaslužnim za naizmeničnu izmjenu toplog i hladnog vazduha, što je karakteristično za ovu tehnologiju. Dodatna preciznost i komfor pružaju se zahvaljujući potpunom korišćenju prednosti najnovijih tehnoloških dostignuća. Konvektori su najjednostavniji i najjeftiniji uređaji, i ako se kombinuju sa isijavajućim panelima predstavljaju idealno rešenje za dodatan komfor. STOP zabludama o električnom grejanju.

   

   

 • Koji je princip rada konvektora Noirot? Open or Close

  Skoro svi Noirot radijatori koriste konvekcioni sistem rada, ili konvektorski. Pojam konvektor označava princip distribucije toplog vazduha u prostoriju – prirodnu konvekciju. Prenos toplote odvija se zagrevanjem vazduha koji prolazi kroz grejač radijatora. Vruć vazduh se širi i raspoređuje u sobu putem rešetki sa gornje prednje strane, dok hladan ulazi sa donje strane radijatora pošto ga privlači grejni element. Dakle, konvektor zagreva prostoriju bez korišćenja bilo kakvih dodatnih uređaja za prisilnu distribuciju vazduha (ventilator). Grejanje je potpuno nečujno i komforno.

 • Da li je konvektor bučan tokom rada? Open or Close

  Konvektor Noirot je potpuno nečujan, na šta se daje doživotna garancija. Navedeno se ostvaruje korišćenjem grejanja prirodnom konvekcijom, i primenom najsavremenijeg RX Silence PLUS® svetski patentiranog grejnog elementa.

 • Kako pravilno odabrati snagu konvektora? Open or Close

  Snaga WOsnovno grejanje m2Dodatno grejanje m2
  500W 5 8
  1000W 10 13
  1500W 15 19
  2000W 20 26
  2500W 25 32

 • Kako voditi brigu o održavanju radijatora? Open or Close

  Vođenje brige o radijatoru je neverovatno jednostavno. Potrebno je samo redovito usisavati prašinu sa donje strane uređaja, i uklanjanje mrlja vlažnom krpicom. Kako bi izbegli oštećenja površine radijatora ne koristite abrazivna sredstva.

 • Da li je dopuštena instalacija u dečje sobe? Open or Close

  Konvektor Noirot bezbedan je čak i za najmanju decu, pa se može instalirati u dečju sobu. Kućište radijatora nikad nije na višoj temperaturi od 60°C, rizik od opekotina je u potpunosti isključen. Uređaj nema oštre rubove pa je isključena mogućnost povreda male dece, on je dizajniran na način da omogućava potpuno nečujan rad, što će stvoriti maksimalan komfor za Vašu decu. Važno je napomenuti da postoji I specijalna linija proizvoda za upotrebu u dečjim sobama. Uređaji serije R-21 imaju maksimalan nivo sigurnosti I u skladu su sa najstrožim evropskim I srpskim zahtevima instalacije u dečje sobe.

 • Da li konvektor Noirot služi kao dodatni izvor toplote? Open or Close

  Noirot konvektor može da se koristi ne samo kao dodatni izvor toplote. Zahvaljujući svetski patentiranom i neuporedivom grejnom elementu RX Silence PLUS potrošnja kiseonika je na najmenjem nivou, kao što ne postoji remećenje prirodne vlažnosti tako da se konvektor može koristiti kao osnovni izvor toplote. Takođe, korišćenje konvektora Noirot može da stvori kompletan i potpuno pouzdan sistem grejanja kuće ili vikendice. Korišćenjem dodatnih kontrolnih uređaja stvorit će Noirot sistem grejanja još prikladnijim i ekonomičnijim.

 • Koliko je efikasan konvektor gde dolazi do čestih uključenja i isključenja? Open or Close

  Konvektor Noirot može da podnese česte podove napona od 150V do 242V. Uprkos ‘’skokovima’’ automatskih napona uređaj nastavlja da radi i njegova efikasnost nije smanjena. U slučaju pogreške kod napajanja auto funkcija pokretanja omogućava uređaju da nastavi sa radom u ranije izabranom režimu rada.

 • Da li je potrebno isključiti uređaj u cilju zaštite od požara pri odsustvu ljudi? Open or Close

  Električni konvektori Noirot prvotno su stvoreni kao deo sistema za grejanje na osnovu njihovog funkcioniranja, za rad bez nadzora. Stoga, kod odsustva ljudi rad je optimalan. Pouzdana automatizacija i sigurnosni sistem potpuno isključuje mogućnost zapaljenja. Vatrootporan uređaj Noirot sertifikoavn je za bezbednost od požara.

 • Mogu li instalirati konvektor Noirot u kupatilo? Open or Close

  Noirot konvektori su proizvedeni kao vodootporni, sa IP24 zaštitom i II klasom elektrotehnike. Dakle, svaki radijator Noirot može da se postavi u kupatilo i druge prostorije sa visokom vlažnosti bez uzemljenja. Za veći komfor postoji posebna serija uređaja za grejanje i sušenje peškira.

 • Koliko su bezbedni konvektori Noirot? Open or Close

  Električni radijatori Noirot su apsolutno bezbedni za upotrebu. Temperatura uređaja nikad nije viša od 60°С, tako da ne postoji opasnost opekotina. Specijalno dizajnirani instrumeni isključuju bilo kakvu mogućnost bilo kakvog slučajnog kontakta sa grejnim elementom. Dvostruko izolovano kućište uređaja potpuno sprečava mogućnost prodora električne energije uređaj.

 • Da li su konvektori Noirot bolji od uljanih radijatora? Open or Close

  Postoje mnogobrojne prednosti konvektora u odnosu na uljane radijatore, nabrojat ćemo samo neke od njih:

  1. Konvektor je mnogo ekonomičniji od uljanog radijatora, prosečno troši 25-30% manje električne energije. Činjenica je da je potrebno vreme zagrevanja i daljnjeg isijavanja kod ulja mnogo duže. Prvo se zagreva grejač unutar radijatora, zatim dolazi do ključanja ulja, zagrevaju se rešetke i na kraju se prenosi toplota na vazduh. Kod konvektora Noirot nema međufaznog delovanja već grejni element odmah zagreva vazduh. Postizanje radne temperature grejača Noirot događa se već za 75 sekundi, efikasnost dostiže 90%.
  2. Konvektor je mnogo mobilniji od uljanog radijatora. Možete ga obesiti na zid i neće smetati u sobi, možete ga postaviti I na mobilne nogice te premeštati iz sobe u sobu. Konvektor je mnogo manji i lakši od uljanog radijatora.
  3. Konvektor je mnogo sigurniji od uljanog radijatora. Temperatura ulja je mnogo viša i može izazvati opekotine ne samo kod dece. Konvektor ima nižu temperaturu kućišta koja nikad ne prelazi 60 stepeni. Konvektor možete bezbedno ostaviti da radi bez nadzora jer je opremljen sa svim potrebnih funkcijama bezbednosti. Ostavljanje uljanog radijatora bez nadzora se ne preporuča jer, najčešće, nemaju niti osnovni senzor pregrevanja.
  4. Konvektori pružaju mnogo prijatniju temperaturu u prostoriji. Tačnost održavanja željene temperature omogućava sprečavanje temperaturnih razlika.

 • Koja je razlika od mehaničkog termostata (bimetal)? Open or Close

  Prednosti elektronskog termostata su očite. Prvo, on je najnapredniji i najprecizniji ikada. Tačnost željene temperaturu iznosi 0,1 stepen. Uređaji sa mehaničkim termostatom održavaju temperaturu sa tačnosti od 1 do 3 stepena. I, tokom vremena, tačnost mehaničkog termostata se smanjuje. Preciznost termostata zavisi od temperaturnih skokova u sobi, i nivou ugode, jer naše telo detektuje promene temperature čak i od 1 stepena. Drugo, elektronski termostat je potpuno nečujan. Mehanički termostat se kod on/off funkcija čuje, što je pogotovo iritantno tokom noći. Treće, elektronski termostat je dugovečniji. Dakle, ako želite maksimalan komfor onda odaberite model sa elektronskim termostatom.

 • Mogu li ga postaviti sam? Open or Close

  Da. Konvektori Noirot se lako postavljaju na zid i nogice sa točkićima. Tako se isti radijator može koristiti an 2 mesta, npr. U kući na zidu i na nogicama sa točkićima u vikendici.

Noirot download

Download Garancija za Spot E-2

Ukratko o nama

Odabrati rešenje za grejanje znači biti suočen sa mnogo kompleksnih pitanja koje je teško razumeti. Izbor energije, tehničke specifikacije, ekološka dimenzija, vrednost investicije i profitabilnost...

Ignis Aurum Vam pruža najbolja rešenja toplotnog komfora!

Kontakt forma