open

SkamoEnclosure & ScamoStove

Kvalitetan izolacioni sistem

SkamoEnclosure Kompletan sistema za kućišta kamina

SkamoEnclosure – kada želite kvalitetan sistem

Skamol
Skamol
SkamoEnclosure je inovativni sistem za gradnju vašeg kamina i kao zaštita zadnjeg zida i oko kamina

Sa SkamoEnclosure, Skamol osigurava inovativni sistem tehničke izolacije za kućište vašeg kamina. SkamoEnclosure Board je lagana i vatrootporna ploča koja olakšava gradnju kućišta kamina. Ona pruža našim prodavcima u maloprodaji i monterima jedinstvenu mogućnost da povećaju u najvećoj meri svoje poslovanje s ovim brzim i jednostavnim sistemom za moderna kućišta kamina.

Naš sistem SkamoEnclosure je kompletan sistem, sa fundamentalnom osnovom naše SkamoEnclosure Board. Ovo ukazuje na to da se SkamoEnclosure sastoji od širokog spektra dodatnih proizvoda - proizvoda koji dopunjavaju celinu sistema. Ovi dodatni proizvodi su navedeni na poleđini prospekta, ali se sastoje od našeg SkamoEnclosure Structural Plaster, SkamoEnclosure Smooth Plaster, SkamoEnclosure Corner, SkamoEnclosure Primer i SkamoEnclosure Glue, između ostalog. Jedinstvene prednosti proizvoda SkamoEnclosure Glue vam pružaju sledeće:

 • Ima naročito dobru obradivost
 • Očvršćava brže od drugih sličnih proizvoda
 • Brzo i jednostavno se montira na SkamoEnclosure Board
Skamol

SkamoEnclosure & ScamoStove vaš partner za tehničke izolacione sisteme

Skamol
1. Znanje o primenama
 • Kotlovi
 • Peći na drva
 • Peći na pelet
 • Kamini na gas
 • Grejna tela za akumuliranje noću
2. Dizajn

Vrhunsko znanje u okviru sledećeg:

 • Naši fabrički tehnički stručnjaci vas vam pružaju podršku s pravim sistemom
 • Možemo da napravimo prototip koji odgovara vašem zahtevu
 • Vršimo merodavna ispitivanja sa nekoliko provera kvaliteta tokom izrade vašeg rešenja
 • Isporučujemo jedinstveni kvalitet u našim sistemima koji osiguravaju vašu proizvodnju
3. Prototip
4. Ispitivanje
5. Proizvodnja
6. Isporuka sistema
 • Sa našim 5-osnim CNC radnim centrima ili prilagođenim modeliranjima, uvek možemo da ispunimo vaše prilagođene zahteve
 • Razvili smo specijalne sisteme pakovanja da odgovaraju vašim potrebama
 • Imamo ploče u boji
 • Svakodnevno isporučujemo prilagođene sisteme

Tehnički izolacioni sistemi – sa spoljne strane jedinice

Skamol
Ploča za kamin

SkamoEnclosure Board je jaka i toplotno otporna ploča za kućišta kamina

Skamol je predstavio inovativnu novu nezapaljivu ploču za kućišta kamina. SkamoEnclosure je lagana, negoriva ploča za gradnju koja pojednostavljuje proces gradnje eliminisanjem potrebe za konstrukcijom čeličnog ili drvenog zida. Rezultat je kompletan sistem kućišta vašeg kamina sa mnogim dizajnerskim rešenjima i mogućnostima završne obrade.

Tehnički izolacioni sistemi – u unutrašnjosti jedinice

Skamol
Kompletan sistem za vaše potrebe
 • Standardne ploče
 • Dizajnerski paneli
 • Prilagođeni oblici

Za oblogu kamina možete da dobijete konkurentsku prednost sa SKAMOLEX™

SKAMOLEX™ paneli izoluju peć i povećavaju temperaturu sagorevanja, što obezbeđuje čistiji proces gorenja i efikasniju upotrebu drveta. Portfolio sistema SKAMOLEX™ je u rasponu od širokog spektra standardnih ploča i dizajnerskih panela do prilagođenih panela, koji su prilagođeni konkretnim pećima. Skamol je razvijao SKAMOLEX™ panele u bliskoj saradnji sa klijentima.

Tehničke specifikacije za SkamoEnclosure Board

Širina (mm) Dužina (mm) Debljina (mm) Težina (kg)
1.220 mm 1.220 mm 20 do 100 mm 6,7 do 33,5 kg
RazredVrednostJedinica
Zapreminska masa u rastresitom stanju, suva 225 kg/m³
Pritisna čvrstoća na sobnoj temperaturi (DS/EN ISO 8895_2006) 2,8 MPa
Zatezna čvrstoća (EN 1607) 610 kPa
Stabilnost dimenzija pod određenim uslovima temperature i vlage (EN 1604) pri 23°C - 90% relativne vlažnosti - 48 časova 0,0 %
Toplotna provodljivost (EN 12667) pri 10°C 0,068 W/(m×K)
Ispitivanja negorivosti (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Klasa A1

Podaci su prosečni rezultati ispitivanja sprovedenih po standardnim procedurama i podležu promenama. Podaci sadržani u ovom listu sa tehničkim karakteristikama se isporučuju u dobroj veri kao tehnička usluga i podležu promenama bez prethodne najave. Isključuju se štamparske greške i druge greške.

Skamol video fajlovi

YouTube Pogledajte video - Izrada kaminske obloge (EN)
YouTube Pogledajte video - Izrada kaminske obloge (PL)

Skamol download

Download Preuzmite SkamoEnclosure PDF (SRB)
Download Preuzmite SkamoEnclosure & ScamoStove PDF (SRB)

SkamoEnclosure – kada želite kvalitetan sistem

SkamoEnclosure Board je kalcijum-silikatna ploča sa visokom otpornošću na toplotu sa nekoliko prednosti:

Skamol

Sastav bez kvarca.

Skamol

Nema opasnih čestica koje se ispuštaju tokom obrade.

Skamol

Sertifikovana sa CE i A1. 100% negoriv materijal.

Skamol

Laka i brza obrada, kao i postavljanje.

SkamoEnclosure & ScamoStove

Vaš partner za tehničke izolacione sisteme